Suport Lab 1

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSI

Transcript

 • Laborator 1 Microsoft Word

  1 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  Aplicaie

  Capitolul 5 Securitatea informaiilor n Microsoft Word 2013

  Succesul n software se asigur prin dezvoltarea de aplicaii care s asigure progresul. Aa c, indiferent dac vorbim de Microsoft Office sau Windows, secretul este s ncorporm idei noi i s surprindem piaa.

  Ingineria de calitate se ntlnete aici cu o bun cunoatere a lumii afacerilor.

  Bill Gates

  PPrriinn aacceesstt ccaappiittooll ddoorriimm ss vv ccoonnvviinnggeemm cc ii nnttrr--oo aapplliiccaaiiee ssiimmppll ccuumm eessttee MMiiccrroossoofftt WWoorrdd eessttee nneecceessaarr ii ppoossiibbiill ss lluumm mmssuurrii ddee sseeccuurriittaattee aa iinnffoorrmmaaiiiilloorr..

  DDuupp ccee vveeii ppaarrccuurrggee mmaatteerriiaalluull,, vveeii ttii::

  ss ffoolloossiiii uunn aabblloonn WWoorrdd;;

  ccuumm ssee aapplliicc ffiilliiggrraannee ddiiggiittaallee nn MMiiccrroossoofftt WWoorrdd;;

  ccuumm ssee ccoommpplleetteeaazz ddaatteellee ddeesspprree aauuttoorr ii aallttee ddaattee ddeesspprree ddooccuummeenntt nn pprroopprriieettiillee aacceessttuuiiaa;;

  ss rreeaalliizzaaii ccrriippttaarreeaa ii ppaarroollaarreeaa ddooccuummeenntteelloorr;;

  ss ttrraannssffoorrmmaaii ddooccuummeennttuull nn ffoorrmmaatt rreeaadd--oonnllyy;;

  ss ffoolloossiiii ffaacciilliittaatteeaa TTrraacckkeedd CChhaannggeess;;

  ss iinnttrroodduucceeii ccoommeennttaarriiii

  ii vveeii aavveeaa oo aattiittuuddiinnee mmaaii pprreeccaauutt ffaa ddee vviirruuiiii ddee ttiipp mmaaccrroo ii mmaaii aavviizzaatt ffaa ddee mmssuurriillee ddee sseeccuurriittaattee iinnffoorrmmaaiioonnaall ppoossiibbiill aa ffii iimmpplleemmeennttaattee ccuu aajjuuttoorruull aapplliiccaaiieeii MMiiccrroossoofftt WWoorrdd 22001133..

  5.1 Realizarea unui document Word pe baz de ablon

  Studenta Ilinca Radu, de la anul 2, specializarea Contabilitate i informatic de gestiune, elaboreaz un referat pentru disciplina Protecia i securitatea sistemelor informaionale financiar-contabile, intitulat Internetul obiectelor.

  Aspecte etice. Ea redacteaz referatul pe calculatorul su din camera de cmin, care este pus i la dispoziia colegelor de camer.

  Ilinca deschide aplicaia Microsoft Word 2013 i alege, dintre numeroasele opiuni puse la dispoziia ei de ctre Microsoft, ablonul Student Report vezi figura nr. 5.1.

  n prim faz, schimb imaginea cu fluturele de pe coperta referatului cu una adecvat temei sale, dup cum se observ n figura nr. 5.2. Paii necesari pentru a schimba imaginea sunt:

  apelarea meniului contextual al imaginii iniiale cu click dreapta pe ea;

 • Laborator 1 Microsoft Word

  2 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  selectarea opiunii Change picture, urmat de apsarea butonului Browse, navigarea pe hard discul calculatorului pn la noua imagine, selectarea ei i apsarea butonului OK.

  FIGURA NR. 5. 1 ABLONUL STUDENT REPORT DIN GALERIA DE ABLOANE MICROSOFT WORD 2013

  FIGURA NR. 5. 2 SCHIMBAREA IMAGINII DE PE COPERT CU UNA MAI POTRIVIT Dup acest prim pas, Ilinca realizeaz referatul, formatndu-l cu elemente specifice ablonului ales.

 • Laborator 1 Microsoft Word

  3 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  Ce alte abloane interesante descoperii navignd prin galeria de abloane Microsoft

  Word 2013? Care dintre ele au legtur cu securitatea informaiilor? Descoperii trei avantaje i trei dezavantaje ale lucrului cu abloane n Microsoft Word

  2013.

  Aspectul documentului redactat de Ilinca este vizibil n figura nr. 5.3.

  FIGURA NR. 5. 3 O SECVEN DIN REFERATUL REDACTAT DE ILINCA Deoarece Ilinca lucreaz la realizarea raportului pe calculatorul din camera de cmin, pus i la dispoziia colegilor de camer, ea consider c este necesar s i ia urmtoarele msuri de securitate:

  filigranarea documentului;

  introducerea datelor autorului n document;

  criptarea i parolarea documentului pe parcursul absenei din camera de cmin;

  transpunerea documentului n format read-only i parolarea sa pe parcursul absenei din camera de cmin;

  urmrirea modificrilor care apar n document cu opiunea Tracked changes;

  restricionarea operaiunilor posibile n document, cu excepia comentariilor;

  protejarea documentului de viruii de tip macro.

 • Laborator 1 Microsoft Word

  4 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  5.2 Filigranarea documentului

  Un watermark (filigran digital) este un text sau o imagine estompat care apare pe fundalul paginilor documentului Word. Rolul su este de a preciza nivelul de clasificare a documentului (Confidential, Secret), stadiul n care se afl acesta (Draft, Final etc.), autenticitatea sa (Original) etc. Utilizatorul poate folosi filigranele implicite din Microsoft Word sau poate introduce filigrane proprii.

  n exemplul nostru, Ilinca Radu va introduce n document un filigran cu numele lucrrii sale, Internetul obiectelor cteva aspecte etice.

  Introducerea filigranului se face dup apsarea butonului Print Layout de pe panglica View, urmat de trecerea n panglica Design, grupul de opiuni Page Background, cu butonul Watermark.

  FIGURA NR. 5. 4 BUTONUL WATERMARK DE PE PANGLICA DESIGN, VIZIBIL DAC DOCUMENTUL ESTE VIZUALIZAT N MODUL PRINT LAYOUT Fereastra care se deschide are aspectul prezentat n figura nr. 5.5. n partea de sus a ferestrei apar cteva filigrane implicite (din categoria Confidential), care pot fi introduse n document cu click stnga pe ele.

  FIGURA NR. 5. 5 FEREASTRA WATERMARK

 • Laborator 1 Microsoft Word

  5 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  Dac utilizatorul dorete realizarea unui filigran personalizat, va folosi opiunea Custom watermark... din figura nr. 5.5. Fereastra care se deschide are aspectul din figura nr. 5.6 - se observ c numele referatului este completat n zona Text, dup ce a fost aleas opiunea Text watermark.

  FIGURA NR. 5. 6 CREAREA UNUI FILIGRAN PERSONALIZAT Filigranul introdus apare pe fiecare pagin a documentului i are aspectul din figura nr. 5.7.

  FIGURA NR. 5. 7 FILIGRANUL CU NUMELE LUCRRII INTRODUS N DOCUMENT

 • Laborator 1 Microsoft Word

  6 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  ndeprtarea filigranului se face cu opiunea Remove watermark (figura nr. 5.5).

  Reluai exemplul nostru, adugnd n document o imagine ca filigran. 5.3 Introducerea datelor despre autor n document

  Vizualizarea informaiilor privitoare la documentul curent se face cu succesiunea de opiuni: File Info Properties (vezi figura nr. 5.8). Dac se dorete modificarea lor, se alege opiunea

  , vizibil la deschiderea listei ascunse . Informaiile dorite se introduc n zona vizibil n figura nr. 5.9. Se pot completa: numele autorului documentului, titlul documentului, subiectul pe care l trateaz, cuvintele cheie dup care poate fi regsit, categoria din care face parte i nivelul de realizare (n lucru sau final), ca i diverse comentarii.

  FIGURA NR. 5. 8 OPIUNEA PROPERTIES

  FIGURA NR. 5. 9 ZONA DE EDITARE A INFORMAIILOR DESPRE DOCUMENT

  Reluai exemplul nostru, schimbnd statusul documentului n Final. 5.4 Criptarea i parolarea documentului

  Criptarea documentului, nsoit de parolare, i d autoarei (Ilinca) sigurana c documentul nu va putea fi deschis de ctre alte persoane (colegii ei de camer). Se asigur astfel confidenialitatea documentului.

 • Laborator 1 Microsoft Word

  7 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  Criptarea informaiilor din documentul curent se face cu succesiunea de opiuni: File Info Protect document Encrypt with password (vezi figura nr. 5.10).

  FIGURA NR. 5. 10 OPIUNEA ENCRYPT WITH PASSWORD Ca rezultat, apare o fereastr n care utilizatorului i se cere introducerea unei parole (vezi figura nr. 5.11). Dup tastarea parolei i apsarea butonului OK, se solicit confirmarea acesteia, pentru a preveni o eventual introducere eronat.

  FIGURA NR. 5. 11 PAROLAREA UNUI DOCUMENT PENTRU CARE SE DORETE CRIPTAREA

  Atenie! Parola este case-sensitive (are importan dac este scris cu minuscule sau majuscule) i, odat uitat, nu mai poate fi recuperat!

  Renunarea la parol se face cu succesiunea de opiuni: File Info Protect document Encrypt with password (vezi figura nr. 5.10), neintroducerea nici unei parole i apsarea butonului OK.

 • Laborator 1 Microsoft Word

  8 Popescul, D., Securitatea infomaiilor - instrumente i metode de lucru, Ed. Tehnopress, 2014

  5.5 Transformarea documentului n format read-only

  Transpunerea documentului n format read-only (numai-citire), nsoit de parolare, i d autoarei sigurana c documentul nu va putea fi modificat de ctre alte persoane (colegii ei de camer). Se asigur astfel integritatea documentului.

  Se apeleaz succesiunea de opiuni File Info Protect document Restrict Editing. Ca rezultat, n partea dreapt a paginii apare panoul de sarcini omonim (vezi figura nr. 5.12).

  FIGURA NR. 5. 12 OPIUNEA RESTRICT EDITING I PANOUL DE SARCINI AFERENT La seciunea 2. Editing restrictions din acest panou se bifeaz Allow only this type of editing in the document i se alege din lista ascuns opiunea No changes (Read only). Se apas butonul

  . Ca rezultat, apare fereastra din figura nr. 5.13, n care utilizatorului i se solicit introducerea repet