วิชการ บทที่ ๒

  • View
    152

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1.

2. Geometrictransformation)translation) reflection) rotation)pattern) 3. visualization) spatialreasoning) geometric model)pattern) mathematical model) 4. 2539, 258)2539, 82) 5. 2541, 2), 6. 1.2 2. 2 2.1 2.2 Charies Lester (1982, 6-10) 1.Drill exercise) 2.Simple translationproblem) 7. 3.Complex translationproblem)4.Process problem)5.Applied problem)6. Puzzle problem) 8. 2 2535, 3-4)1. 1.1 1.2 9. 1.32. 2.1 2.2 2.33. 10. 4. 4.1 4.25 25 + 2 = 75.2541, 19)2537, 81)1. 11. 2.3. 12. 4.5.Lesh Zawojewski (1988, 46) 13. 2541, 2-3)1.2.3.4.5.6. 14. 7.8. 2 2541, 71)1. 15. 2.3.4.5.6.7. 2542, 40-43) 91. 16. 2.3.4. 4.1 4.2 4.35. 17. 6.7.8.9. 18. 2538, 53)41. 19. 2.3.4.Polya (1985, 87) 41. 20. 2.3. 2 21. 4. 4 2537, 7)1.2. 22. 3.4.5. 6. 23. 2537, 22-27)1.2.3. 24. 4.5.6.7.8.9.10. 25. 11.12.13.14. 26. Polya, 1887-1985, 2537, 12-16) 41 2 27. 3 42533, 19-20) 28. Polya)41.2.3.4.2544 : 24 25)4 Polya)1.Understandingtheproblem)2. Devising aplan) 29. 1234Carrying out the plan)Lookingback) 30. , 31. --