Glasnik br 21

  • View
    1.053

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glasnik Hrvatskog uljudbenog pokreta broj 21

Text of Glasnik br 21

Godina I. - Broj 21

Izlazi subotom

Zagreb, 23. kolovoza 2008.

SadrajUrednikovo slovo Kao razgovor Pljaka iz oiju Mir s Bogom Zgodopis Antikorupcijski pogledi Osvrti ZAVNOH Podlistak Roman Ispovjednikov kutak Kola itatelji

3 4 8 12 13 21 22 35 37 42 45 46 47

dr. Wolf Dieter-Dietrich Zamjenik njemakog saveznog tuitelja

Kao razgovor Bruno Bui je za dravnu sigurnost, od njegove pojave na javnu pozornicu, bio interesantna linost sa stajalita njegove djelatnosti u organizaciji koju je on vodio, a to jest HNV. Smatralo se da on tu organizaciju vodi vrlo uspjeno i da ona iz dana u dan osvaja sve vie terena, i da iz dana u dan od nje prijeti sve vea opasnost drutveno politikom sistemu Jugoslavije odnosno poretku koji je tada vladao. Postavilo se pitanje od centrale republike u Zagrebu, s obzirom da je Bruno Bui sa podruja centra Split, kako da se izui njegova okolina, da se vidi kako je on uspio i na kraju krajeva da se na neki nain sprijei ta njegova djelatnost.

Akademik Mirko Vidovi:

TRAEI HRVATSKO PODRIJETLO: ILIRI I GRCI (ENHELENI I HELENI)u Glasniku br. 22

Stranica 4

Stranica

2

G o d i n a I . - Br o j 2 1

Nakladnik: Poslovna savjetovanja Dragun d.o.o. Udbina Izdano: 2007. Stranica: 739 Za pogledati: www.lulu.com (Search: Dragun)

G o d i n a I . - Br o j 2 1

Urednikovo slovo

Stranica

3

LOPOVSKO GOSPODARSTVO (II.)Ono gospodarstvo koje se programirano i kontinuirano odvija po kriterijima nezakonitosti, odnosno uz redovito krenja vaeim dravnih propisa nazivamo lopovskim gospodarstvom. To stoga, jer sve je to mogue i dopustivo iskljuivo privilegiranoj manjini koja je, na bilo koji od poznatih i zabiljeenih naina, u tu svrhu i uzurpirala dravnu vlast. Republika Hrvatska kolski je primjer za istraivanje pojave, uzroka i posljedica, lopovskog gospodarstva na svjetskoj razini, kako po dosezima, tako, a i jo vie, po neskrivenim nakanama. Potie ga, ustrojava ga i provodi ga sam dravni vrh na elu s Lukom Bebiem (Vladimirom eksom), Stjepanom Mesiem i dr. sc. Ivom Sanaderom. asocijalnim svih osoba koje se opiru drutvenom bezakonju. Iskorijeniti do kraja sve one koji trae preveliku pravdu moto je pod kojim se sve ovo odvija. Kako sve od glave poinje, Hrvatski uljudbeni pokret zatraio je od Vlade RH i Hrvatskog sabora smjenu Mladena Bajia, glavnog dravnog odvjetnika. Uzalud, kako se i oekivalo.

Hrvoje Petra

Hrvatskoj je Dravno odvjetnitvo RH, koje titi njegove nositelje i provoditelje, umjesto da ih progoni. U tu svrhu koristi niz klasinih metoda, ali i novopronaenih naina sa svrhu ostvarenja njegove maksimalne uspjenosti. Za svoje gazde, razumije se. Kako? Prikrivanjem i dranjem u ladici kaznenih prijava i dokaza, obavjetavanjem lopovskih gospodarstvenika glede ugroze koja im prijeti, progonom o d a b r a n o i z m i l j en i h Stjepan Mesi poinitelja kaznenih djela, Trai se mir meu "sinovima" gvozdenim i Stoerno mjesto, inae, lopov- usmjerenim nadzorom rada sudskog gospodarstva u Republici stva, te proglaavanjem ludim i

Vladimir Zagorac Ta on je upravo i odabran, odabran i izabran, jer je posve podoban za funkciju s koje se osigurava kako bi hrvatsko lopovsko gospodarstvo i dalje cvalo.

Stranica

4

Kao razgovor

G o d i n a I . - Br o j 2 1

TAKO SMO LIKVIDIRALI BRUNU BUIA (1)DNE 15. SIJENJA 1992. GODINE (1)Istraitelj: Moete poeti. Blagoje Zeli: Ja se zovem Zeli Blagoje, roen sam 18.03.1929. godine. U mjestu egar SO Obrovac, sin pokojnog oca Lazara i pokojne majke Boice. Potjeem iz jedne siromane seljake obitelji sa jo dva brata, stariji od mene, od kojih je jedan umro od srca. Ovaj stariji ivio je u Zagrebu a mlai u Osijeku. Istraitelj: to su oni radili? Blagoje Zeli: Oni su penzioneri. Istraitelj: Gdje su radili prije? Blagoje Zeli: Radili su obadva u vojsci. Istraitelj: to su radili u vojsci? Blagoje Zeli: Ovaj to je umro od srca bio je potpukovnik, a ovaj to je radio u Osijeku ... u stvari radio je u unutranjim poslovima. Bio je u slubi javne sigurnosti. Istraitelj: Kako se oni zovu? Blagoje Zeli: Ovaj to je bio potpukovnik zove se Zeli Bogdan a ovaj to je u Osijeku, Zeli Borivoj. Istraitelj: Je li vama poznat jedan Zeli Ilija koji je jedno vrijeme ivio u Americi? Blagoje Zeli: Ne znam ga. Istraitelj: Gdje ste vi radili? Blagoje Zeli: Ja sam radio gotovo moj cijeli ivotni vijek u organima unutranjih poslova. Istraitelj: Gdje ste radili zadnjih dvadeset godina? Blagoje Zeli: Zadnjih dvadeset godina sam radio u centru Slube dravne sigurnosti u Splitu. Istraitelj: to ste radili? Blagoje Zeli: Radio sam u svojstvu naelnika operative dravne sigurnosti. Istraitelj: Otkada ste u penziji? Blagoje Zeli: U penziji sam od 1988. godine. Istraitelj: Ponovo nam prepriajte sve to znate o ideji, planu, pripremi, organizatorima, koordinatorima i izvriteljima atentata na Brunu Buia, 16. listopada 1978. godine. Blagoje Zeli: Bruno Bui je za dravnu sigurnost, od njegove pojave na javnu pozornicu, bio interesantna linost sa stajalita njegove djelatnosti u organizaciji koju je on vodio, a to jest HNV. Smatralo se da on tu organizaciju vodi vrlo uspjeno i da ona iz dana u dan osvaja sve vie terena, i da iz dana u dan od nje prijeti sve vea opasnost drutveno politikom sistemu Jugoslavije odnosno poretku koji je tada vladao. Postavilo se pitanje od centrale republike u Zagrebu, s obzirom da je Bruno Bui sa podruja centra Split, kako da se izui njegova okolina, da se vidi kako je on uspio i na kraju krajeva da se na neki nain sprijei ta njegova djelatnost. Istraitelj: Tko je konkretno to pitanje, taj zadatak postavio u republici? Blagoje Zeli: Ovo pitanje je poteklo u republici u svakom sluaju od Josipa Perkovia i Sreka imurine, jer oni su bili ti koji su bili operativno odgovorni za ovakva razmiljanja, za ovakve pojave na podruju republike. Istraitelj: A uro Luki? Blagoje Zeli: I uro Luki, naravna stvar. Istraitelj: Gdje ste vi taj zadatak primili? U Splitu, u Zagrebu, pismeno, us-

G o d i n a I . - Br o j 2 1

Kao razgovor

Stranica

5

Stranica

6

Kao razgovorRodom su bili iz Slivna. Istraitelj: Tko je njih angairao i kada? Blagoje Zeli: Ja sam ih angairao u stvari. Istraitelj: Kada? Poetkom, sredinom, koncem ezdesetih? Blagoje Zeli: Ja mislim negdje ezdesetih godina ... Istraitelj: Da li ste ih angairali ovdje ili vani? Vani. Istraitelj:

G o d i n a I . - Br o j 2 1

meno, telefonski? Blagoje Zeli: Ti sastanci, operativni sastanci, izmeu republikog rukovodstva i rukovodstva centra, dosta esto su zakazivani i na jednom od tih sastanaka je bila rasprava o sluaju HNV-a i Brune Buia, njegovom utjecaju, o opasnostima koje prijete od te organizacije po sistem. Je li to bilo tano u Zagrebu ili Splitu, kad bi sada to tvrdio, lagao bih. Bilo je ponekad tih susreta u Splitu, ponekad u Zagrebu, ali mislim da ih je ee bilo u Zagrebu. Istraitelj: I nakon to ste vi taj zadatak preuzeli, je li vama sugerirano iz republike centrale kako da pristupite poslu? Blagoje Zeli: Da, da, jasna stvar. Republika centrala je znala da mi iz centra Split raspolaemo sa relativno mlaim suradnicima, imom i orem. Istraitelj: To su bili njihovi pseudonimi. Koja su njihova imena? Blagoje Zeli: Bio je Juki Dinko i Juki Ivan. Istraitelj: Gdje su oni ivjeli? Blagoje Zeli: Oni su ivjeli u Parizu. Istraitelj: A otkuda su bili rodom? Blagoje Zeli:

Blagoje Zeli:

Kako ste vi doli do njih? Blagoje Zeli: Pa, ja sam doao u kontakt sa njima preko njihovog brata iz zemlje. Istraitelj: Kako se zove taj brat? Blagoje Zeli: On se zove Juki Jozo.

Bruno Bui

G o d i n a I . - Br o j 2 1

Kao razgovoraj je posve istovjetan s vraanjem Petra Gudelja. Enigma tajanstvenog nestanka dvojice splitskih udbaa time se okonava. Mnoga pitanja, meutim, na prvi mah ostaju bez odgovora.

Stranica

7

ZELI JE PRISUSTVOVAO UBOJSTVU BRUNA BUIANedjeljna Dalmacija, 6. veljae 1992. str. 3

u SZUP-u, kao i u veini Centara SZUP-a preuzeli su takoer poznati "borci protiv hrvatskog nacionalizma": Mio Deveri, crnogorac Vjeko Brajovi, Ivan Horvat, Zdravko Peji, Stipe Perkovi, Darko Starevi Na elo SIS-a postavljen je Josip Perkovi, posljednji "veliki borac protiv hrvatskog nacionalizma i ustake emigracije" (mentor Josipa Perkovia u UDBI bio je raspop Sreko imurina, dugogodinji alfa i omega hrvatske UDBE). itavu obavjetajnu zajednicu koordinirao je Josip Manoli kojega se moe smatrati glavnim kreatorom kadrovskog, organizacijskog i metodologijskog razvoja hrvatske obavjetajne zajednice. On zapoljava bive oznae i udbae: Zdenka Svetea iz Bjelovara, Miju Hlada, Slobodana Josipovia, lana poznate udbake obitelji koji je svoj zanat ispekao u Beogradu, Zdravka Mustaa, posljednjeg kapa saveznog SDS-a.

Zeli je otkrio sve svoje nadreene i podreene. Otkrio je njihov nain rada, imena obiljeenih, akcije koje su planirane. U svemu tome on je bio jedna od najvanijih karika u organizaciji i likvidaciji protivnika jugoslavenskog reima. *** Da je otmica biveg udbaa Petra Gudelja, ovjeka koji je u javnosti sve donedavno bio obiljeen kao ubojica lidera hrvatske politike emigracije Bruna Buia, izravno povezana s otmicom Blagoja Zelia, jednog od efova nekadanje UDBE, sada je vie nego sigurno. tovie, dade se zakljuiti da je otmica Gudelja upravo prouzroila nasilno uhienje Zelia. O ovome najbolje svjedoi razvoj dogaaja, preciznije, nain i mjesto iznenadnog uskrsnua Blagoja Zelia. Podsjetimo, Blagoje Zeli, roen je 18. oujka 1020. godine u egaru, opina Obrovac. Srbin po nacionalnosti, odgajan u porodici optereenoj strijeljanjem njegova strica zbog etnitva. Obojica brae su mu visoki oficiri KOS-a, to mu je omoguivalo brzi uspon na ljestvici jugoslavenske tajne policije, poevi od rada u nekadanjoj zloglasnoj OZNI, pa do imenovanja za efa odsjeka emigracije i naelnika operativne Slube dravne sigurnosti Split.