ViaEU putovanje prezentacija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija ViaEU putovanja u Strasbourg

Text of ViaEU putovanje prezentacija

 • Projekat studijskih i edukativnih putovanja

  ViaEU

 • Projekat pokrenut od strane Demokratskog omladinskog pokreta

  Cilj projekta je da prui novu uslugu na tritu edukacija i turizma i da time pospjei zainteresiranost prevashodno mladih za institucije Evropske unije i Vijea Evrope

  Glavne destinacije projekta su Brisel i Strasbourg

  Projekat je samoodriv i kortizacija nikada ne prelazi 160 to ukljuuje i put i smjetaj, te organizaciju cijelog putovanja.

  ta je to ViaEU

 • Mladi profesionalci koji se bave tematikom Evropskih integracija i Evropske politike

  NVO i njihovo osoblje

  Studenti drutvenih nauka

  Ciljne grupe

 • Tokom boravka u Strazburu 2013 i 2014 godine su realizirane slijedee posjete

  Svjetskom forumu za demokratiju

  Vijeu Evrope

  Parlamentu Evropske unije

  Evropskom sudu za ljudska prava

  Misiji Bosne i Hercegovine pri Vijeu Evrope

  Program posjete

 • Planiramo projekat proiriti i na druge gradove u kojima se nalaze znaajne institucije koje nisu neminovno vezane za Evropsku uniju

  Organizirati i ove godine posjetu Svjetskom forumu za demokratiju

  Pronai partnera u realizaciji projekta

  Budui planovi

 • DAN 1

  16.11.2015.

  DAN 2

  17.11.2015.

  DAN 3

  18.11.2015.

  DAN 4

  19.11.2015.

  DAN 5

  20.11.2015.

  DAN 6

  21.11.2015.

  DAN 7

  22.11.2015.

  12:00 Sati

  POLAZAK IZ

  SARAJEVA

  09:00 Sati

  Dolazak u Heidelberg

  i posjeta studentskom

  gradu.

  14:00 Sati

  Polazak iz

  Heidelberga

  18:00 Sati

  Dolazak u Strasbourg

  i smjetaj

  20:30 Sati

  Slobodno vrijeme ili

  povratak u Hotel

  08:00 Sati

  Buenje i doruak

  09:00 Sati

  Polazak za centar

  Strasbourg-a

  10:00 Sati

  Otvaranje Svjetskog

  foruma za Demokratiju

  12:00 Sati

  Samonicijativno uee u

  razliitim debatama

  (fakultativan odabir

  debata)

  16:00 Sati

  Obilazak Evrpskog

  omladinskog centra

  Interna debata Uesnika,

  poloaj mladih u

  Evropskim integracijama

  (eng)

  19:00 Povratak u Hotel i

  slobodno vrijeme

  08:00 Sati

  Buenje i doruak

  09:00 Sati

  Polazak za centar

  Strasbourg-a

  09:45 Sati

  Posjeta Evropskog suda

  za ljudska prava

  11:00 Sati

  Susret sa

  Ambasadorom BiH u

  CoE

  14:00 Sati

  Fakultativni obilazak

  Strazbura

  18:00 Sati

  Prijem kod

  parlamentarca iz Vijea

  Evrope

  20:00 Sati

  Povratak u Hotel

  08:00 Sati

  Buenje i doruak

  09:00 Sati

  Polazak za centar

  Strasbourg-a

  11:30 Sati

  Posjeta Evropskom

  parlamentu i

  razgovor sa

  lanovima EP.

  13:00 Sati

  Uee u panel

  diskusijama WFD-a ili

  slobodno vrijeme u

  Strazburu

  18:00 Sati

  Zatvaranje Svjetskog

  foruma za

  demokratiju

  20:00 Sati

  Povratak u Hotel

  08:00 Sati

  Buenje i doruak

  10:00 Sati

  Polazak ka Sarajevu

  13:00 do 18:00 Sati

  Obilazak Minhena

  12:00 Sati

  Dolazak u

  Sarajevo

  AGENDA

 • Neke slike