27
55. Gramaticki identitet Naj pozn ati ja I naj man je pri mecena vrsta ide nti teta je gra mat icki ide nti tet, koj i se ispoljava kroz licne zamenice, a posebno ja I mi. mid bazira najveci deo svoje analize na antitezi JA I MI. stajner je obradjivao temu odnosa ja/ti/on. Mada se ja I mi pojavljuje u svim zapadnim jezicima, treba naglasiti da za to ne postoji nikakva logicka nuznost. Postoje slucajevi kada covek za sebe govori u trecem licu- dete koje koristi svoje licno ime jer je njegovo razumevanje zamenica slabo. Rec MI podrazumeva da svoje bice delimo sa drugima. MI je cesto retoricko sredstvo, stvar manipulacije kojim se covek usudjuje da ljude stavlja zajedno u isti svezanj koji obuhvata I samog govornika. Sve ove teskoce se mogu ublaziti parafrazama. Identitet- ideja o odredjenom entitetu koji istrajava, opstaje kroz vreme. Kod male dece sasvim rano se koristi prisvojan pridev reci ja- MOJE se izgovara gotovo odmah posle reci NE- obe reci su oznake odredjene faze u razvoju samopotvrdjivanja. Postoje deca koja nikada ne nauce pravilnu upotrebu reci MI- pocinju da je koriste imitiranjem, ali ne osecaju njenu vezujucu snagu. MI iskljucuju NJIH iz onoga sto MI delimo. Stvari kao sto su jezik, akcenat, rituali, religiozna verovanja lakes provlace rec NASE nego rec MOJE. Jedno JA moze da ima vise MI (MI porodica, MI zanatlije…) Da li svesno I namerno ili nesvesno koristimo MI? ovaj problem se posebno odnosi na klasu I nacionalnost. Samosvest o zajednickom identitetu ukljucuje o dredjeno strukturisanje sitaucije (pojava vodje npr.) Kastler- knjiga “Tama u podne”- pad revolucionarnog vodje pocinje onda kada on pravi razliku izmedju JA I MI, izmedju sebe I partije 56. Politicka identifikacija Frojd je uveo u psihoanalizu “psihologiju sa”. Postoji jasna slika deteta koje se identifikuje sa majkom ili sa ocem, raste kroz identifikovanje sa drugim herojima I konacno se zadovolji identifikacijom sa sopstvenim identitetom. Slicno je I sa politickom identifikacijom. Masters knjiga “snovi o NJ. V. kraljici”- “pomesani identitet” je slucaj (u snu) u kojem se ne samo susrecete sa kraljicom, vec ste I vi kraljica ili neko od njene rodbine. “san nije o kraljici, san je o tebi. Mi smo licemeri u snu, u snu tu tajnu otkrivamo sebi samima.” Euklidova ociglednost po sebi : stvari koje su jednake sa istom stvari, jednake su jedna sa drugom. Osobe koje se identifikuju sa istom osobom, identifikuju se jedna sa drugom: one dele jedan identitet. Frojd- mnogo je jednakih koji se mogu identifikovati jedni sa drugima I jedna jedina osoba koja je superiornija u odnosu na sve njih (to je situacija u grupama) Stereotip identifikacije je onaj sa ocem ili majkom.on se prosiruje na identfikaciju sa drugim roditeljskim figurama. Identifikacija se moze razvodniti sve dok ne bude vise od puke imitacije. Distinkcija izmedju subjektivne I objektivne klase: u k oju klasu anketar stavlja anketranu osobu, a u koju klasu ona svrstava samu sebe npr. 57. Deljeni interesi

antropologija 2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 1/27

Page 2: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 2/27

Page 3: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 3/27

Page 4: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 4/27

Page 5: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 5/27

Page 6: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 6/27

Page 7: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 7/27

Page 8: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 8/27

Page 9: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 9/27

Page 10: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 10/27

Page 11: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 11/27

Page 12: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 12/27

Page 13: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 13/27

Page 14: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 14/27

Page 15: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 15/27

Page 16: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 16/27

Page 17: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 17/27

Page 18: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 18/27

Page 19: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 19/27

Page 20: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 20/27

Page 21: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 21/27

Page 22: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 22/27

Page 23: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 23/27

Page 24: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 24/27

Page 25: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 25/27

Page 26: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 26/27

Page 27: antropologija 2

8/7/2019 antropologija 2

http://slidepdf.com/reader/full/antropologija-2 27/27