Domosdoshmeri e Biznesit Nderkombetar

  • View
    44

  • Download
    13

Embed Size (px)

Transcript

Dr. Ilirjan Lipi

3/2/2013

1

DOMOSDOSHMERI E BIZNESIT NDERKOMBETAR1. Histori 2. Objekti i studimit te biznesit nderkombetar

3. Pse angazhohen firmat ne biznesin nderkombetar4. Rruget e angazhimit ne biznesin nderkombetar 5. Ndikimet e jashtme ne biznesin nderkombetar 6. Globalizimi i tregjeve dhe i produkteve

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

2

Histori

Qe prej krijimit te kufijve shteteror ne BND jane angazhuar si kombet dhe individet.Ne mjafte raste ai ka qene nje force kryesore ne formimin e kufijve dhe ne ndryshimin e historise boterore. Vertet marshuan legjionet romake,por perandoria romake i dedikohet jo kryesisht ushtrise.Romaket perdoren si nxitje paqen romake qe i siguronte tregtaret te udhetonin te sigurte ne rruget e ndertuara te mbajtuara e te mbrojtura nga legjionet e bashkuara. Perdorimi i monedhes se perbashket bente te mundur qe marreveshjet tregetare te zbatoheshin e te krahasoheshin ne te gjithe perandorine.Po keshtu zhvillimi sistematik i Romes ndikonte ne funksionimin e pazareve dhe ne uljen e pasigurive te biznesit.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

3

Histori

BND qe lulezoi brenda perandorise ndikoi per mire ne nivelin e jeteses dhe u be i ndjeshem edhe jashte.Qytete shtetet qe nuk benin pjese ne perandori u bene aleate te saj duke paguar edhe taksa meqe perfitimet ishin me te medha se humbjet.

Rritja dhe zgjerimi i perandorise romake i dedikohet kryesisht zhvillimit te biznesit.Per ta mbajtur ne mjedis te tille te favorshem ne biznesin nderkombetar u deshen shume perpjekje dhe shpenzime te medha.Kur pirateria u rrit ne det Pompeu dergoi nje flote per ti nenshtruar ata dhe pas kersaj kosto e shperndarjes e produkteve ra ndjeshem.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

4

Histori Ashtu si ne rritjen roli i biznesit verehet dhe ne uljen e biznesit nderkombetar. Keshtu vertet fiset barbare e sulmuan perandorine romake por shkaterrimi i saj u be i mundur vetem kur: Perandoria ishte dobesuar ne themelet e saj Kur luftrat e brendshme e kishin dobesuar ate Kur ajo filloi te degjeneronte

Kur monedha e perbashket filloi te mos ishte me shume atraktive.Komunikimi u veshtiresua Bashkepunimi me Romen nuk ishte me atraktiv dhe perfitues.

Nga bashkepunimi me Romen kishte me shume shpenzime sesa perfitime.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

5

Histori

Ne te gjitha kohet sht bere krahasimi: Perfitime dhe shpenzime Dhe kjo ka qene nje nga shtysat e biznesit nderkombetar.

Objekt i studimit te biznesit nderkombetar Me vone kjo metode u perdor dhe nga Napoleoni duke perdorur bllokimet detare per te arritur synimet e tyre ekonomike.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

6

Objekt i studimit te biznesit nderkombetar Cfare sht Biznesi Nderkombetar ? Biznesi Nderkombetar sht teresia e transaksioneve te biznesit private ose shteterore qe angazhojne dy ose me shume vende.

Pse perdoret Biznesi Nderkombetar ?

Kompanite private per te siguruar perfitime Kompanite shteterore mund te kene synime te tjera vec perfitimeve.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

7

Objekt i studimit te biznesit nderkombetar Pse duhet te studioni Biznes Ndekombetar? Biznesi nderkombetar po perfshine nje pjese te madhe gjithnje ne rritje te biznesit te pergjithshem boteror. Sot do te ishte e veshtire qe te gjenit nje kompani e cila nuk sht e perfshire ne konkurencen dhe ne ngjarjet boterore. Pse perdoret Biznesi Nderkombetar ? Nje pergjigje me komplekse do te ishte: Kur nje kompani hyn ne fushen e biznesit nderkombetar ajo haset me probleme te eksportit dhe te importit.Qe firma te operoje ne menyre efektive ajo duhet te beje dallimin midis kesaj tregtie dhe asaj vendase.Pra duhet te kuptoje kompleksitetin e tij.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

8

Objekt i studimit te biznesit nderkombetar

Lufta ne Irak.

Aktet terroriste

Cmimi i naftes

Nafte gjeneratorKompanite vendase

Nafte per makineri

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

9

Pse angazhohen firmat ne biznesin nderkombetar

Pse angazhohen firmat ne biznesin nderkombetar ? Te zgjerojne shitjet e tyre Te gjejne burime ne treg Te diversifikojne burimet per shitjet dhe furnizimet

Nga varen shitjet e nje kompanie ? Interesi i konsumatoreve per produktin e saj Gadishmeria e tyre per ti blere ato

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

10

Pse angazhohen firmat ne biznesin nderkombetar

Pse kompanite ne vazhdimesi kerkojne tregje te huaj? Numri i njerzeve dhe fuqia e tyre blerese jane me te medha ne disa vende se sa ne disa vende ,prandaj kompanite mund te zgjerojne shitjet e tyre duke kerkuar tregje te reja.

Cila sht domethenia e me shume shitjeve? Me shume shitje do te thote me shume fitim duke supozuar qe cdo njesi e shitur ka te njejtin perfitim.Madje per cdo njesi te shitur mund te rritet me rritjen e shitjeve.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

11

Pse angazhohen firmat ne biznesin nderkombetar

Gjetja e burimeve

Nje arsye per biznes nderkombetar sht gjetja e kapitaleve dhe teknollogjive per ti perdorur ne vendin e tyre.

Cila sht domethenia e me shume shitjeve?Diversifikimi i shitjeve dhe furnizimeve sherben per ti shmangur luhatjet e medha ne shitjet dhe fitimin e kompanise.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

12

Faktoret e rritjes se biznesit nderkombetar ne kohet e sotme

Si ka ecur biznesi nderkombetar ne vitet e fundit?

Veshtiresi ne analizen e te dhenave Besohet se biznesi nderkombetar ka ecur me shpejt ne vitet e fundit.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

13

Faktoret e rritjes se biznesit nderkombetar ne kohet e sotme

Kush jane faktore?

Rritja dhe zgjerimi i shpejte i teknollogjiseLiberalizimi i politikave qeveritare per levizjen midis vendeve te produkteve dhe burimeve. Zhvillimi i institucioneve te nevojshme per te mbeshtetur dhe lehtesuar tregetine nderkometare.

Rritja e konkurences globale.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

14

Faktoret e rritjes se biznesit nderkombetar ne kohet e sotme

Zgjerimi i teknollogjise

Angli(Plimuthi) deri ne USA(Masacuset) 3 muaj 1620

Nju York deri ne Londer 3 ore e gjysem

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

15

Faktoret e rritjes se biznesit nderkombetar ne kohet e sotme

Liberlizimi i levizjes nderkufitareSot si rregull qeverite i kane ulur kufizimet per levizjet e njerzeve dhe te kapitaleve.

Deshire dhe vullnet i qytetareve te tyre. Mendojne se prodhuesit vendas do te behen me eficent per shkak te konkurences se huaj Shpresojne te induktojne vendet e tjera per te hequr barrierat per levizje.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

16

Faktoret e rritjes se biznesit nderkombetar ne kohet e sotme

Zhvillimi i marreveshjeve mbeshtetese institucionaleMarreveshja e pare France-Gjermani per sistemin postar.

Kalimi nga format e vjetra te tregetise mall me mall ne format e reja.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

17

Faktoret e rritjes se biznesit nderkombetar ne kohet e sotme

Rritja e konkurences globale

Presioni i konkurences se huaj mund ta detyroje nje firme te rrise jashte aktivitetin e saj.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

18

Rruget e rritjes ne biznesin nderkombetar

Tre kategorite e angazhimit te BND

Eksport-Import i mallrave Eksport-import i sherbimeve Investimet

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

19

Rruget e rritjes ne biznesin nderkombetar

Eksport-Import i mallrave Te mira te prekshme te cilat dergohen jashte vendit ose qe vijne nga jashte ne vendin tone. Eksport-import i sherbimeve Perfitime te tjera nderkombetare pervec atyre nga eksporti dhe inporti i te mirave.(udhetime turistike,transport,performanca e sherbimeve,perdorimi i pasurive ) Investimet Angazhimin e pronave jashte ne kembim te kthimeve financiare. a)Investime te drejte perdrejta b)Investimet portofol(aksione ne nje kompani te huaj)

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

20

Ndikimet e jashtme ne biznesin ndkerombetar

Njohja e mjedisit fizik dhe social a)Historia

b)Politikac)Gjeografia d)Legjislacioni etj.

Mjedisi konkurues Nje ambjent shume konkurues ne nje vend nuk sht i tille ne nje tjeter.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

21

Gobalizimi i tregjeve dhe i produkteve

Me cfare ka te beje globalizimi?

Globalizimi ka te beje me prirjen e firmave per te perdorur te mira dhe sherbime nga vende te ndryshme per te perfituar nga diferencat ne kosto dhe ne cilesine e faktoreve te prodhimit.

Lenda: Biznes Nderkombetar 3/2/2013

Dr. Ilirjan LIPI

22

Gobalizimi i tregjeve dhe i produkteve

Bota ekonomike po leviz drejt situates ku ekonomite po shkrihen ne nje sistem te ndervarur ekonomik global.

Globalizimi i tregjeve ka te beje me shkrirjen e tregjeve historikisht te ndare ne nje treg te fuqishem global. Globalizimi e produkteve universal ne tere boten si: nafta,drithi,microprocesor,avionat tregtare etj.

Lenda: Biznes Nderkomb